Kansliet påminner, dags att anmäla nya recipiender!

Kansliet påminner, dags att anmäla nya recipiender!

Det är hög tid att anmäla nya medlemmar till vårt sällskap. Du som känner till någon vilsen vandrande kalmuck som lämpar sig för inträde i vårt illustra sällskap anmäl denne till kansliet; vanersborg@parbricole.se eller via snigelpost; Vänersborgs Par Bricole, Nygatan 33 462 31 Vänersborg. Viktiga uppgifter förutom namn adress är; mailadress, tel,nr, titel och ev talang samt faddrarnas namn.

Hur det blir med graderna i vår vet vi ännu inte med säkerhet, men säkert är att vi kommer tillbaka, vi kommer att kunna välkomna nya medlemmar. I dessa tider är det viktigare än någonsin med god kamratskap och glädjeämnen i dessa oroliga tider, så tveka inte att anmäla din kamrat till vårt sällskap.