Inställda grader p.g.a. Corona-pandemin

Inställda grader p.g.a. Corona-pandemin

P g a Covidpandemin har de Styrande i Vänersborgs Par Bricole beslutat att flytta grad 1 och 2 till 7:e resp. 8:e maj 2021.

Grad 3 planeras till 24 september och grad 4 till dagen efter den 25 september.

Dam-Briccoleri planeras till mars månad år 2022

Barbara-högtiden hoppas vi kunna genomföra någon gång i vår, ev. i digital form