Inställda grader p.g.a. Corona-pandemin

Inställda grader p.g.a. Corona-pandemin

P g a Covidpandemin har de Styrande i Vänersborgs Par Bricole beslutat Följande förändringar våren 2021:

Vårens tänkta grad 1 ställs in.

Grad 2 flyttas till 7 maj (kammarreception)

Grad 7 ställs in, ges nästa år

Grad 9 ges den 11 september

Grad 3 och grad 4 flyttas till den 25 september.

Dam-Briccoleri planeras till mars månad år 2022

Barbara-högtiden som var tänkt i vår ställs in.

Stora Rådet flyttat till 9/6