Planerade gradgivningar 2022 – 2023, uppdaterad

Planerade gradgivningar 2022 – 2023, uppdaterad

Datum för gradgivningar 2022

 • Utgår Lördag 29 januari 17.00 PB 2
 • Ändrad grad Lördag 5 mars 17.00 PB 2
 • Lördag 26 mars 16.00 Dame PB
 • Lördag 7 maj 18.00 PB 7
 • Onsdag 18 maj 18.30 Stora Rådet
 • Lördag 24 september 17.00 PB 3
 • Lördag 22 oktober 17.00 PB1
 • Lördag 12 november 16.30 PB 6
 • Lördag 3 december 16.30 Högtidsdag

Datum för gradgivningar 2023

 • Lördag 28 januari 17.00 PB 1
 • Lördag 25 mars 17.00 PB 4
 • Lördag 6 maj 18.00 PB 7
 • Onsdag 10 maj 18.30 Stora Rådet
 • Lördag 9 september 17.00 PB 3 + Installation
 • Lördag 30 september 17.00 PB 9
 • Lördag 21 oktober 17.00 PB 1
 • Lördag 11 november 16:30 PB 6
 • Lördag 2 december 16.30 Högtidsdag