Författare: Björn Hård af Segerstad

Grad 3 och installation!

Lördag den 9 september blev en fantastisk dag att minnas! Drygt 220 PB-bröder från när och fjärran samlades i Festsalen, Folkets hus, för att genomföra den tredje graden, samt installera en ny Styrande kansler.

I en något varm Festsal fick följande 16 bröder sin 3:e grad:
Martin Svensson
Mattias Gustafsson
Anton Ek
Lennart Svensson
Lars Knutsson
Per Gustafsson
Jakob Hagberg
Tommy Sandström
Marcos Lejerstedt
Bengt-Olof Bengtsson
Jonas Granat
Niklas Larsson
Björn Mårth
Tobias Aderum
Roger Henriksson
Håkan Dahlberg

Efter denna gradgivning, sa Stormästaren Henrik Mikos de vid installation bevingade orden: ”Det lyster mig att installera en ny …”

Därefter följde den högtidliga installationen av Peter Johansson som ny Styrande Kansler. Och Håkan Hagsér fick många hyllningar och lovord för sina fyra år i samma ämbete.

Nytillträdd Styrande kansler 9 september 2023

Alla deltagare bussades sedan ut till Quality hotell, där det hölls ett fantastiskt trevlig måltidskalas.

God mat, mycket sång och en hel del uppträdanden fick vi uppleva – allt mycket välordnat.

En av höjdpunkterna var DBT:s hyllningar till avgående Styrande Kanslern Håkan Hagsér. Ett knippe sånger diktade till hans ära – och det märkts att han var märkbart omtumlad.

Håkan njuter framme på scenen av alla hyllningsord/-sånger.

Vid midnatt var måltidsritualen slut och många bröder flockades vid baren, eller började sin vandring hem efter en lång dag.

En riktigt fantastiskt välordnad och lysande heldag i PB-anda!

PB-huset nymålat

Målarmästare Frank Axelsson

Förra året gjorde Frank Axelsson en hel del yttre förbättringar av huset – han bytte bl.a. en hel del gamla dåliga panelbrädor samt tvättade huset. Under hela perioden maj – augusti har han stått på stegar fem dagar i veckan och målat och målat och målat och målat… Stort tack, Frank – vilket fantastiskt arbete!

Så nu när verksamhetsåret börjar, får vi göra det med ett väldigt fint, nymålat hus!

Seniorluncher under hösten

De seniorer som vill träffas under hösten och äta ärtsoppa och ta ett glas punsch, smaka goda pannkakor och få kaffe och en kaka till efterrätt, har möjligheter till detta under ett antal tillfällen under hösten. Måltiden avslutas med något spännande och intressant föredrag.

Föranmälan krävs.

Dessa datum gäller – alltid torsdagar kl. 13:
21 september
26 oktober
23 november
14 december

Välkomna!

Sammanträdesdagar under 2024 och 2025

Sammanträdesdagar 2024

DatumKlockslagAktivitet
Lördag 27 januari17.00Grad 2
Lördag 16 mars17.00Grad 4
Lördag 20 april18.00Grad 7
Onsdag 15 maj18.30Stora rådet
Lördag 28 september17.00Grad 3
Lördag 19 oktober17.00Grad 1
Lördag 9 november16.00Grad 6
Onsdag 27 november18.30Invigningsceremoni grad 5 & 8 (endast särskilt inbjudna)
Lördag 7 december16.00Högtidsdag

Sammanträdesdagar 2025

DatumKlockslagAktivitet
Lördag 25 januari17.00Grad 2
Lördag 8 mars16.00Dame-bricoleri
Lördag 29 mars17.00Grad 4
Lördag 25 april18.00Grad 7
Onsdag 7 maj18.30Stora rådet
Lördag 27 september17.00Grad 3
Lördag 18 oktober17.00Grad 1
Lördag 8 november16.00Grad 6
Onsdag 26 november18.30Invigningsceremoni grad 5 & 8 (endast särskilt inbjudna)
Lördag 6 december16.00Högtidsdag

Vårkonsert torsdag 25 maj

PB-kören maj 2022

Kl. 19.30 denna torsdag, kommer kören hålla en vårkonsert i Festsalen, Folkets hus.

Kören kommer bjuda på en varierad konsert – vårsånger, sånger av C M Bellman, traditionell manskörsmusik samt avrunda konserten med lite mer lättsam musik, som jazz, lite pop m.m.

Vid flygeln sitter Henrik Mossberg.

Biljetter säljs genom körmedlemmarna, samt vid entrén.

Välkomna!

Rapport från Stora Rådet

Onsdag den 10 maj hölls Stora rådet, d.v.s. det rådgivande organ bestående av inbjudna bröder som är RGK eller RSK (10:e eller 11:e graden).

De ca 30 bröderna fick som inledning höra ett recipiendernas tacktal på vers, skrivet och framfört av Carl Ericsson, för att han och Göran Bejlum erhållit den 10:e graden, Riddare av Gyllene Korset (RGK), i våras.

Därefter startades själva mötet utifrån den utskickade föredragningslistan – en diger lista på 17 punkter. Här följer några saker att nämna:

 • Rapport från Bricolieriåret 2022/2023 – StM Lars Alfredsson inledde i sin verksamhetsberättelse att året präglats av en nystart efter pandemitiden. Många bröder har bevistat gradgivningarna under året, likaså de andra aktiviteterna som anordnats, som Beatlesaftonen och körens Vårsoaré. Nytt för året har varit Invigningsceremonin till grad 5 och som i höst även kompletteras med grad 8.
 • Ekonomirapport för år 2022 – där Lars Alfredsson berättade att PB:s verksamhet går med ett underskott. Det handlar främst om ökade kostnader för el, värme, vatten och städ. Men det handlar också om att många bröder, icke aktiva och aktiva, som trots påminnelser inte betalat årsavgiften. Så en uppmaning till alla: betala din årsavgift, och gör det i tid!
 • Det positiva i ekonomin är att providörerna har genom försäljningen av mat och framför allt dryck, har gett ett gott plusresultat.
 • Sammanträdesdagar 2024 och 2025 – vid denna punkt godkändes de trenne styrande förslag på datum. Se egen nyhet.
 • Rapport från den Bacchanaliska Akademien – här berättade vår deputerade styrande mästare, Björn Börjeson (som tillsammans med Bengt Karlsson, deputerad styrande mästare emeriti från Vänersborg ingår i denna Akademi), en del saker som har gjorts under året:
  • Man har i olika grupper sett över ritualerna för en del grader.
  • Från och med i höst kommer det skrivas fyra artiklar om året på hemsidan, under rubriken ”Acta Bricolensia”.
  • En grupp kommer arbeta med att ta fram förklaringar för de olika symboler som används vid gradgivningarna.
 • Information om fastigheten PB-huset – på kort sikt finns inte medel för att göra större förändringar i huset. Däremot kommer det att målas om – av hugade bröder, med start i början av juni. Vidare kommer ventilationssystemet rengöras och filter kommer bytas ut.
 • Information om Jubileumsboken 250 år – här berättade Peter Johansson, styrande kanslär electus om att han och Björn Börjeson kommer bidra med texter om Vänersborgs PB i denna bok. Varje loge har fått 25 sidor att fylla med text och bilder.
 • Val av RGK, Riddare av Gyllene Korset, 10:e graden – här föreslår (eftersom moderlogen måste godkänna de föreslagna) de trenne styrande: Håkan Ohlsson och Kurt Lång. Grattis!
 • Val av RSK, Riddare av Svarta Korset, 11:e graden – här föreslår de trenne, på samma sätt som ovan, Peter Johansson och Frank Axelsson. Grattis!

Därefter avslutades mötet, som sedan övergick i en trevlig måltid.

Vårens sista gradgivning

Lördag den 6 maj gick så grad 7 av stapeln – vårgraden. Därmed får alla bröder vänta till 9 september för att träffas igen på ett nytt kapitel – då i form av Grad 3 tillika installation av Styrande kansler.

Denna soliga och sköna lördag samlades ett 60-tal bröder, inklusive fyra gästande bröder från Göta PB, för att fira denna grad. I ritualen fick vi även höra OToS Erwin Ljunggren hålla ett lysande tal för våren.

Under en högtidlig och fin stund fick dessa bröder sin välförtjänta upphöjning till Konung Sverkers Riddare:
Magnus Andersson
Jan Bylund
Roger Gillberg
Mikael Hilmersson
Karlåke Holm
Markus Klenfeldt

Efter graden inmundigades god mat, som så ofta med förträfflig lax som huvudrätt. Och till kaffet bjöd kören traditionsenligt på ett knippe vårsånger. Bland dessa fanns även ett mycket trevligt vårtal av O2ToS Carl Ericsson.

Vårsoaré 20 april 2023

Efter förra årets lyckade vårsoaré, fick kören en idé om att hylla Carl Michael Bellman i ett helt program.

Kvällen inleddes med mingel och bubbel för de fulltaliga gästerna. Efter en stund öppnades portarna till stora salen, där man kunde sätta sig och och få en bit mat. En timma senare vandrade kören in och tog plats för en första akt av programmet.

Genom Björn Börjesons försorg lotsades publiken genom olika delar av Bellmans skildringar, såsom ”Bellman och bibeln”, ”Bellman och naturen” etc. Denna första akt innehöll även ett förträffligt hyllningstal av Carl Ericsson, med sedvanlig bekransning av Bellmanbysten.

Efter 30 min paus fortsatte de olika Bellmanskildringarna, som ”Bellman och krogen – musiken”, ”Bellman och krogen – maten och drycken” m.fl.

Under kvällen fick publiken förutom höra stora kören, lyssna till enkelkvartett, dubbelkvartett och solister, då ackompanjerade av Kurt Lång (gitarr) och Eivind Skoog (tvärflöjt). Vid ett tillfälle ackompanjerades kören även på piano av Ausma Pavulans.

Under hela kvällen löste en förträfflig grupp av providörer mat och dryck, samt tillhandahöll diverse ur en välfylld bar.

Hela kvällen blev mycket lyckad!

Kammarreception Grad 2

Onsdag den 5 april hölls en kammarreception för fyra bröder, som då äntligen kan kalla sig KOBÖK. De fyra var:
Andreas Andersson
Jonas Granat
Per Gustafsson
Johan Svensson

Stora salen i PB-huset hade smyckats för sedvanligt kapitel och ritualen hade förkortats något. Som musikaliskt inslag fanns en trehövdad kvartett. Som helhet blev graden mycket lyckad och visar att det fungerar väl att genomföra en grad i salen.

Efter gradgivningen kunde samtliga få åtnjuta en mycket god och vällagad lax.