Framtid

Framtidsplaner

På kort sikt skall huset målas utvändigt. Köket till stora salen är i stora behov av att renoveras och upprustas med mer ändamålsenliga maskiner.

På lång sikt finns planer på att få göra en utbyggnad. En större samlingssal för ca 140 personer på samma plats där biografen låg, d.v.s. som en vinkelbyggnad på baksidan.