Framtid

Framtidsplaner

Inför installationen den 9 september 2023, var huset färdigmålat. Under jul/nyår 2023/24 slipades och lackades golvet i stora salen så att det blev mer lättskött. Under hösten -23 satte man även in takfläktar i stora salen för att all värme inte skulle samlas vid taket.

Köket till stora salen är i stora behov av att renoveras och upprustas med mer ändamålsenliga maskiner. Det förekommer även diskussioner om bergvärme för att slippa vara beroende av fjärrvärmen, som man inte vet hur dyr den kan bli i framtiden.

På lång sikt finns planer på att få göra en utbyggnad. En större samlingssal för ca 140 personer på samma plats där biografen låg, d.v.s. som en vinkelbyggnad på baksidan.