Köpet

Köpet

Hur gick själva köpet till?

Vänersborgs PB hade under många år letat efter lämplig fastighet för ett PB-hus i Vänersborg. En grupp hade tittat på flera olika fastigheter i Vänersborg, bl. a. gamla församlingshemmet, Telis gamla matsal vid Trenova och några ytterligare fastigheter, men det hade inte funnits någon lämplig fastighet för vår verksamhet och med ”rätt” prislapp.

Arne Ljungströmmer var den som initierade att PB skulle försöka ”komma åt” fastigheten Vallgatelogen, en IOGT-loge. När han hösten 2020 var inne på nätet och letade efter andra saker, dök annonsen ”Till salu” upp av en ren slump. En lokal som skulle vara perfekt för PB:s ändamål. 

Efter kontakt med Frank Axelsson, Styrande mästaren Lars Alfredsson och vår Riddareskattmästare Ingvar Jansson, påbörjades ett arbete och kontakter togs med mäklare och en fastighetsägare i Vänersborg för att etablera en kontakt, så att Vallgatelogen kunde bli ett PB-hus. Efter en tids diskuterande och samtal med olika parter så kom en träff till stånd mellan en tänkt fastighetsägare, PB och IOGT. En träff som föll väl ut: fastighetsägaren köpte fastigheten, PB hyrde den fr. o. m. 1 januari 2021 och under pandemin hade lokalen iordningsställts, städats och anpassats till PB-verksamheten.

Under sommaren 2021 köpte Vänersborgs PB ett fastighetsbolag, PB-fastigheter i Vänersborg AB, som kunde köpa loss fastigheten.

Frank Axelsson har ansvarat och själv genomfört en hel del upprustning och uppfräschning av lokalen, tillsammans med ett 40-tal bröder som från och till har hjälpt till med att iordningsställa och förbättra huset. Frank har också lagt kraft på att rusta upp fastigheten utvändigt. 

Det har hänt mycket under de första åren som PB har haft tillgång till denna fastighet och trots pandemin så lyckades man iordningsställa ett väl fungerande PB-hus.

Frank och Arne