Den Bacchanaliska Kören

Den Bacchanaliska Kören

Kören har alltid varit en hörnsten i Par Bricoles verksamhet 

Fanns kören från första dagen? När man går igenom gamla matriklar är den broder som först omnämns som Koralintendent; Gustaf Johan Sandberg i 1864 års matrikel. Dock saknas många årsmatriklar från denna tiden. K.I. Sandberg gick in i PB 1858 och hade grad 6. Enligt matrikeln var ha auditör (jurist) vid Westgöta Dals Regemente, samt senare även t.f. Borgmästare i Wenersborg.. År 1871 hade vi en ny K.I.; Musikdirektören E. Ullman                 Kören har för närvarande över 50 sångare. Vi övar varje måndag och har ca 10 framträdanden per år, de flesta i samband med sällskapet Par Bricoles sammankomster. Vi har även framträdanden utanför sällskapet, i form av konserter och en då och då återkommande Caprice, vilken brukar vara mycket uppskattad. Likaså har kören egna körfester med de egna sångarna och deras respektive, ibland i trevlig gemenskap med någon annan kör. Den Bacchanaliska körens repertoar omfattar allt ifrån Bellmans epistlar över snapsvisor vid måltidskalasen till mer moderna stycken. 

Koralintendent.
Björn Hård af Segerstad
bjorn.hard@gmail.com
0730-32 41 73

Ordförande Göran Bejlum
bejlum@hotmail.com
0521-197 88

Kören uppträder i Vänersborgs Museum

Bellman hyllas som sig bör regelbundet på våra kapitel, då han var en av grundläggarna och hans visor är själva grunden till körverksamheten. Understundom hyllas han med en alldeles egen konsert, gärna i det fria

Kören hyllar Bellman med en konsert i Skräckleparken

Kören har även gjort resor och gett bejublade konserter utomlands bl.a. i Tjeckien: https://www.youtube.com/watch?v=7Yv8kILzT8U