En festlig kväll för nya bröder

En festlig kväll för nya bröder

Drygt hundra personer hade samlats i Frimurarlogen för att bevista nya bröder som vill upptäcka vårt ordenssällskap. Bland alla fanns ett tjugotal gäster från Göta och Borås PB.

Efter traditionella prövningar och underhållning av teatern, fick de tretton bröderna sin första grad.

Det efterföljande måltidskalaset blev sedan mycket lyckat – god mat, roligt störande moment, bordsvisor från kören och trevlig förbrödring.