Kansliet påminner, dags att anmäla nya recipiender!

Kansliet påminner, dags att anmäla nya recipiender!

Det är hög tid att anmäla nya medlemmar till vårt sällskap. Du som känner till någon vilsen vandrande kalmuck som lämpar sig för inträde i vårt illustra sällskap anmäl denne till kansliet; vanersborg@parbricole.se eller via snigelpost; Vänersborgs Par Bricole, Nygatan 33 462 31 Vänersborg. Viktiga uppgifter förutom namn adress är; mailadress, tel,nr, titel och ev talang samt faddrarnas namn.

Första graden ges i år lördagen den 3:e september så det börjar ”brinna i knutarna” om du vill få med din adept ordensåret 2022-2023, som även innehåller ett Dam-PB den 22 oktober!